Hayallerimiz, bizim kim olduğumuzun aynasıdır.
Barbara Sher